La Conciergerie

„Conciergerie" oznacza stróżówkę. W średniowieczu zamieszkiwał ją urzędnik królewski, concierge du Palais — strażnik pałacu, zwany później bailli du palais, mający władzę sądowniczą nad przyległym okręgiem. W 1392 roku „Conciergerie", będąca częścią zamku królewskiego, została zamieniona na więzienie polityczne (jedno z najstarszych i najsławniejszych w świecie). Balzak w Blas­kach i nędzach życia kurtyzany zawarł słynny opis tego właśnie więzienia. Przetrzymywani tam byli m.in.: Ravaillac — zabójca Henryka IV, markiza de Brinvilliers — słynna trucicielka; w czasach Rewolucji internowano tam liczne osobistości tuż przed zgilotynowaniem, m.in.: Charlottę Corday, panią du Barry, Kamila Desmoulins, Dantona, a także Marię Antoninę po straceniu Ludwika XVI.
Salle des Gardes (sala straży). Wejście z cour du Mai (dziedziniec majowy). Piękna konstrukcja gotycka z XIV w., podzielona na dwie nawy przez cztery masywne filary. Powstała w czasach Filipa Pięknego; w czasach Rewolucji urządzono tam cele więzienne.
Salle des Gens d'armes. Również wspaniały zespół gotycki z XIV w., służący za refektarz dla królewskiej służby.
Cuisines de saint Louis. Kuchnie św. Ludwika — pierwsza urządzona w czasach Jana II Dobrego; wspólnie z drugą kuchnią na pierwszym piętrze były w stanie przygotować posiłki dla 2000 osób. Początkowo miała być odrębnym pawilonem.
Rue de Paris. Przejście prowadzące do galerie des Prisoniers. Nazwę swą zawdzięcza prawdopodobnie osobie kata Sansona, nazywanego Monsieur de Paris.
Galerie des Prisoniers (galeria więźniów). Miejsce, w którym przygotowywano skazańców do egzekucji. Okna z galerii wychodzą na cour des Femmes (dziedziniec kobiet) — w ciągu dnia mogły tam przebywać uwięzione kobiety. Obok galerii znajduje się mała cela, w której więziono Marię Antoninę (Cachot de Marie-Antoinette). W roku 1816 przekształcona w kaplicę pokutną; to cela, w której Maria Antonina spędziła ostatnią noc przed egzekucją. Obok Chapelle „des Girondins" (kaplica żyrondystów) — nazwę swą zawdzięcza 22 żyrondystom, którzy przed dniem egzekucji, ku zdumieniu strażników bawili się całą noc.

Elementem wyróżniającym „Conciergerie" z kompleksu zabudowań „Palais de Justice" są cztery wieże. W rogu bulwaru du Palais wznosi się Wieża Zegarowa (la tour de 1-Horloge) z czasów Jana II Dobrego. Jej zegar zdobiony piękną tarczą jest być może najstarszym zegarem publicznym we Francji (z poł. XIV w.) — był on restaurowany w roku 1585 (Henryk Walczy umieścił tam m.in. godło Polski i Litwy) i 1852 roku. W fasadzie północnej zespołu pałacowego wychodzącej na quai de l'Horloge znajdują się wzniesione w 1611 roku, prawie że bliźniacze tour de Bonbec, tour d' Argent i tour de Cesar. Wieże oraz dolna część budynku są pozostałością zamku królewskiego z początku XIV w. Część wyższa i fasada między wiciami de Bonbec i d'Argent pochodzi z XIX w.