Quai d'Orleans

Biblioteka Polska i Muzeum Adama Mickiewicza. „Biblioteka Polska" została założona w 1838 roku przez A. J. Czartoryskiego, J. U. Niemcewicza i K. Sienkiewicza przy Towarzystwie Historyczno-Literackim. W roku 1893 zbiory Biblioteki stały się częścią krakowskiej Akademii Umiejętności. Gromadzi ona przede wszystkim piśmiennictwo z zakresu historii (głównie emigracji polskiej), literatury oraz geografii. Stan zbiorów z roku 1980: 150 tys. vol. Biblioteka posiada cenny zbiór rękopisów (od 1831 r.), a także korespondencję polityczną i wojskową, jak również dokumenty osobiste i pamiętniki. Znajduje się tu również ok. 6000 map, ponadto rzeźby i obrazy, m.in. Matejki, Wyspiańskiego, Boznańskiej.
W tym samym budynku mieści się „Muzeum Adama Mickiewicza" założone w roku 1903 przez najstarszego syna poety Władysława. Zniszczone w czasie wojny przez Niemców, odbudowane przez powojenną emigrację. W zbiorach m.in.: rękopis „Ksiąg Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego", jeden z paszportów Mickiewicza, maska pośmiertna poety z Konstantynopola, popiersia, korespondencja, i in. Zgromadzono tu również pamiątki po Fryderyku Chopinie.