Palais-Bourbon

MUSEE D'ORSAY
Przy quai Anatole France wznosi się olbrzymia sylwetka dawnego dworca kolejowego Gare d'Orsay, zbudowanego w latach 1898-1900 przez V.-A.-F. Laloux na miejscu spalonej w 1871 roku Izby Obrachunkowej. Mieści się tu zorganizowane w latach osiemdziesiątych muzeum. W ciekawie przystosowanych do nowych celów dworcowych wnętrzach znalazły swe miejsce rozproszone dotąd olbrzymie zbiory sztuki XIX wiecznej i z początków XX w. (malarstwo, rzeźba, sztuka dekoracyjna, architektura). Na parterze zobaczyć można m.in.: obrazy Ingresa, Delacroix, Rousseau Celnika, Corota, Courbeta, Puvis de Chavannesa, More­au, wczesne dzieła Moneta, Maneta, Renoira i Degas'a.
Poziom wyższy zajmuje malarstwo impresjonistów: Monet, Manet, Renoir, Pissarro, Sisley, Degas, Cezanne i van Gogh; neoimpersjonistów: Seurat, Signac, Redon, Toulouse - Lautrec; Ecole de Pont-Aven: Gaugin, Serusier; nabistów: Bonnard, Denis.
Poziom średni przedstawia malarstwo Salonów 1880‑1900, naturalistyczne, symbolistyczne oraz Art-Nouveau.

Zabytki:
- Palais-Bourbon
- Hotel des Invalides
- Faubourg Saint-Germain
- Palais de l'UNESCO
- Wieża Eiffel'a i Pola Marsowe