Rue Saint Honore

Nr 161, cafe de la Regence — słynna od 1854 roku. Nr 296, Peglise St-Roch — powstał na miejscu dawnego pałacu Gaillon, a całość prac trwała od roku 1642, kiedy młody Ludwik XIV położył pierwszy kamień, aż do roku 1760. Plan kościoła z nawami bocznymi i obejściem opracowany został przez J. Lemerciera, który równocześnie prowadził prace przy wznoszeniu budowli (1653-60, chór i transept). J. de Cotte na podstawie planów ojca — Roberta wykonał fasadę kościoła charakteryzującą się dwoma porządkami kolumnowymi: doryckim i korynckim. Wewnątrz kościoła nawy są dekorowane pilastrami doryckimi.
Kaplica la Vierge na planie centralnym z ośmioma przęsłami w pełnym sklepieniu (projekt J. Hardouin-Mansarta). Kopula kaplicy została ozdobiona przez J. B. Pierre'a (1749-56 r.). W świątyni znajdują się interesujące rzeźby z XVII w.: Nativite (1666-67 r.) oraz Christ en croix (1685 r.) dłuta M. Anguiera. Piękny nagrobek kardynała Dubois wykonany przez braci Coustou. W kościele pochowany został P. Corneille (1684 r.).
Nr 263, Notre-Dame-de-l'Assomptione — kościół pocho­dzący z XVII w.