Place Vendome

Powstał w latach 1687-1715 zgodnie z założeniami urbanistycznymi J. Hardouin-Mansarta. Otrzymał on kształt prostokąta (213 x 124 m) o ściętych kątach. Budynki otaczające plac posiadają harmonijną, jednolitą fasadę. Od początku swego powstania była to oaza luksusu. Znajduje się tam słynny „Hotel Ritz", a także pod nr 11-13 ministerstwo sprawiedliwości (od 1815 roku).
W całość kompleksu wpisana została kolumna Vendome (wys. 43,5 m), której dzieje odtwarzają meandry historii Francji ostatnich dwustu lat.
W czasie Rewolucji zburzono znajdujący się w tym miejscu konny pomnik Ludwika XIV autorstwa Girardona. Napoleon podjął decyzję o wzniesieniu kolumny na wzór rzymskiej kolumny Trajana, ku chwale Wielkiej Armii. Z armat zdobytych pod Austerlitz wykonano spiralny relief przedstawiający zwycięskie bitwy Napoleona z lat 1805-07 (kolumnę nazwano wówczas Kolumną Austerlitz). Zwieńczona została posągiem Napoleona w stroju Cezara, dłuta Chaudeta; w czasie Restauracji zastąpiono go wielką lilią burbońską. Ludwik Filip zastąpił ją z kolei w roku 1833 posągiem cesarza w surducie i małym kapelusiku, wykonanym przez Seurre'a. W 30 lat później ustąpił on miejsca kopii poprzedniego posągu Napoleona I. W czasie Komuny za namową G. Courbeta kolumna została przewrócona. Ustawiono ją na nowo w roku 1874.