od XII do XVII w.

Filip August ufortyfikował miasto i kazał je wybrukować, ufundował Uniwersytet Paryski. Pod koniec XII wieku w Paryżu zrodziła się tradycja hal targowych, mających zapewnić bezpieczny handel. Ten sam król rozpoczął również budowę Notre-Dame (ok. . 116o), którą ukończono w połowie XIII stulecia. Wiek XIII to w Europie „czas katedr" — najważniejszej budowli średniowiecza, odzwierciedlającej powszechny triumf myśli chrześcijańskiej, która opanowała naonczas sztukę, literaturę i uniwersytety. Sztuka gotycka, której najznakomitszym tworem była katedra, z Paryża i jego okolic (Chartres, Reims, Amiens), dzięki zakonom cystersów, franciszkanów i dominikanów rozprzestrzeniła się w XIII—XIV wieku na całą chrześcijańską Europę (Kolonia, Utrecht, Magdeburg, Kraków, i in.).
Pierwsi Kapetyngowie rezydowali w miejscu dzisiejszego Pałacu Sprawiedliwości na ile de la Cite, gdzie zbudowali słynną kaplicę Saint-Chapelle. W tej epoce, miasto, dawniej zarządzane przez swego biskupa i swego hrabiego, jest administrowane przez przełożonego (Starszego) kupców, korzystającego z pomocy czterech ławników. W XIII wieku dwór królewski dzielił się na trzy części: pierwsza stanowiła parlament, druga Izbę Obrachunkową, trzecia Wielką Radę. Od XIV wieku historia Paryża, który rozrósł się po obu brzegach Sekwany, zbiega się z historią Francji. Po klęsce pod Poitiers, zostały w nim zwołane Stany Generalne w roku 1357; ważną rolę odegrał tam przełożony kupców Etienne Marcel — w roku 1358 przywódca rewolty przeciwko następcy tronu (Karolowi V). Karol V wjechał do Paryża w dwa dni po śmierci Marcela i wprowadził się do Luwru, który umocnił; rozkazał również wznieść Bastylię. Zmącony w roku 1382 przez rewoltę majotynów, następnie przez konflikt między stronnictwem „armaniaków" i „burgundczyków" (r. 1407), Paryż, dostał się w ręce Anglików; młody król Anglii, Henryk VI został tam w roku 1420 ogłoszony królem Francji. Joanna d'Arc, usiłująca bezskutecznie odebrać miasto, została raniona pod jego murami (r. 1429). Karol VII wrócił do Paryża w roku 1436.
W epoce Renesansu zaczęto wznosić nowy Luwr, zbudowano Tuileries („pałac przyjemności" spalony przez tłum w roku 1871 oraz ogród) i l'Hotel de Ville. Inspiracją jest wówczas antyk, który przyswajają Francuzom zwłaszcza artyści włoscy otaczający Ludwika XII, Franciszka I, Henryka II. To czasy humanizmu i reformacji . W okresie wojen religijnych Paryż jest teatrem masakry w noc św. Bartłomieja (r. 1572), w trakcie której wymordowano ok. 3000 ludzi, głównie spośród protestanckiej szlachty. Później miasto dostaje się pod panowanie Henryka III, który w wyniku ludowego buntu został zmuszony do opuszczenia Paryża w roku 1588. Do stolicy wkroczył Henryk Gwizjusz, przywódca Ligi Katolickiej, nazywany od tego momentu „królem Paryża". Henryk III kazał zamordować Gwizjusza i sprzymierzył się z kalwinem — Henrykiem Nawarskim. Wspólnie oblegali miasto w roku 1589. Henryk III zginął wówczas zamordowany przez Ligę. Henryk IV (Nawarczyk), aby zostać królem przyjął katolicyzm w roku 1593 w Saint-Denis. W marcu 1594 został uznany przez paryżan i zasłynął wówczas formułą: „Paryż wart jest mszy". Został on zamordowany w roku 1610. Dodajmy na marginesie tych wydarzeń politycznych, że wiek XVI nie zapisał się zbyt chlubnie w dziejach paryskiej elegancji: śmieci i nieczystości wylewane przez okna zamieniały ulice w rynsztoki, sprzyjały zarazom.

Tagi: Lot Warszawa Paryż, Loty Wrocław Paryż, Katowice Paryż