Palais de l'Elysee

Wielokrotnie przerabiany klasycystyczny pałac, zbudowany w latach 1718-20 przez C. Moneta dla Ludwika de la Tour d'Auvergne, hrabiego d'Evreux. Kolejnymi jego właścicielami byli markiza de Pompadour, znany finansista — Beaujou, hrabianka de Bourbon-Concl, siostra Napoleona — Karolina Murat, jego pierwsza żona — Józefina. Rezydował tu również Car Aleksander I i Wellington. Od 1873 roku pałac jest siedzibą prezydentów Republiki Francuskiej.
Od strony rue du Faubourg St-Honore wielki dziedziniec honorowy. Od "Pól Elizejskich" oddziela go obszerny ogród otoczony wysokim murem. Pałacu strzeże specjalnie umundurowana Gwardia Republikańska.