Marais

Prawobrzeżny rejon Paryża, rozciągający się na przestrzeni trójkąta, którego wierzchołkami są: ratusz, plac Republiki i plac Bastylii. Marais to po francusku „błota". Nazwa ta ma swoje historyczne uzasadnienie. Jeszcze w trzynastym wieku, w miejscu gdzie obecnie możemy podziwiać luksusowe rezydencje, były tylko zalewane nieustannie przez Sekwanę łąki i trzęsawiska. Pierwszymi osadnikami na Marais byli zakonnicy, po których nie pozostało jednak wiele śladów. Podobnie los się obszedł z przedsięwzięciami budowlanymi krótkiego epizodu królewskiego w dziejach tych terenów, zakończonego fatalnym w skutkach pojedynkiem Henryka II. Za czasów Katarzyny Medycejskiej panowanie nad Marais przejęli tzw. francs - bourgeois wolne mieszczaństwo, wyróżniające się nie uiszczaniem podatków, włóczędzy, itp. Era świetności nastała tu dopiero w XVII w. po sprzedaniu przez króla działek wokół dzisiejszego place des Vosges. Marais stało się dzielnicą arystokracji i przodującym ośrodkiem ówczesnej kultury francuskiej — tu właśnie rozkwitła instytucja salonów literackich. Mimo licznych zniszczeń z okresu Rewolucji i lat następnych na Marais można dziś zobaczyć ponad tysiąc zabytkowych budowli.

Tagi: wynajęcie przewodnika po Paryżu, Paryż oferty, przewodnik polskojęzyczny w Paryżu

Zabytki:
- Place de l'Hotel de Ville
- L'eglise St-Gervais-St-Protais
- Rue Saint-Antoine
- Place des Vosges
- L'Hotel Carnavalet
- Rue Des Archives
- Rue Vieille du Temple
- Beaubourg