L'eglise St-Germain-l'Auxerrois

Znajduje się na wprost wschodniego skrzydła Luwru. Pełnił przez długi okres funkcję kaplicy królewskiej. Wznoszony od XII do XVI w. Fasada kościoła poprzedzona przedsionkiem w stylu gotyku płomienistego jest dziełem J. Gaussela. Powyżej fasady balustrada. Długi czas trwania budowy wpłynął na jej niejednorodność. Świątynia poddawana była wielokrotnie pracom rekonstrukcyjnym. Znajdują się tu rzeźby z XIV, XV, XVI w., interesujące witraże XVI wieczne, organy Cliquota z 1711 roku. Dzwony kościoła w „Noc św. Bartłomieja" swym brzmieniem dały sygnał do rozprawy z hugenotami. Od temtej pory nigdy więcej nie były używane.
Pochowano tu architektów Le Vau i Gabriela oraz malarzy Bouchera i Chardina.