Place de la Madeleine

Uformowany w XVIII wieku. Centralne miejsce placu zajmuje kościół o tej samej nazwie (L'Eglise de la Madelaine). Jego fasada skierowana jest w kierunku rue Royal i place de la Concorde. Rozpoczęty w 1764 roku przez Pierre'a d'Ivry, miał mieć kształt krzyża łacińskiego z kopułą. Budowlę rozebrano. Nowa konstrukcja Coutura z 1777 r. nie została dokończona. W 1806 roku na podstawie dekretu Napoleona z 2 grudnia, w rocznicę zwycięstwa pod Austerlitz, rozpoczęto na nowo budowę. W zamyśle miała to być jednak „świątynia chwały" żołnierzy Wielkiej Armii. 
Budowana wg nowego planu przez Pierre'a Vignona, a od 1828 roku przez Huve. P. Vignon zaprojektował ją jako wielki peripteros z jedną nawą sklepioną, z majestatycznym perystylem liczącym 52 kolumny korynckie; z bogato zdobionym fryzem. W 1842 roku poświęcona już została jako kościół. W Madelaine odbyły się m.in. uroczystości żałobne po śmierci Fryderyka Chopina, a w styczniu 1856 roku wystawiono trumnę ze zwłokami Adama Mickiewicza:
Więc pokazał się naprzód Magdalenie,
Podobny PANU, jak swym wzorom cienie
Podobne wiernie... C. K. Norwid