Place des Vosges

Plac Wogezów. Jest to szczególnie godny podziwu kompleks a zarazem uprzywilejowane miejsce Paryża. Zlokalizowany na miejscu dóbr zburzonego pałacu de Turnelle, w którym zmarł Henryk II w 1559 roku po tragicznym pojedynku z kapitanem Montgomery. Po jego śmierci Katarzyna Medycejska wydała polecenie zburzenia pałacu de Turnelle, który przypominał o nieszczęśliwym pojedynku. W tym miejscu powstał obszerny plac targowy, na którym sprzedawano przede wszystkim konie. Po niemal półwieczu Henryk IV postanowił ofiarować paryżanom plac o doskonałym układzie. Wybrał dla tego celu właśnie koński targ. Zespół architektów opracował szczegółowy plan zrealizowany w latach 1607-1612 na planie czworokąta o boku długości 108 m. Otrzymał on nazwę place de Royal, lecz równocześnie nazywano go „sercem Marais". Nazwa placu zmieniała się jeszcze niejednokrotnie (place des Federes, place de l'Indivisibilite). W 1800 roku otrzymał swą aktualną nazwę — na cześć departamentu, który pierwszy spłacił podatki.
W początkowym zamierzeniu plac miał być ośrodkiem luksusowego rzemiosła. W tym celu wzniesiono już nawet obszerne podcienia, gdzie mogłyby się pomieścić warsztaty i sklepy. Henryk IV zdecydował się jednak podzielić pawilony na 36 segmentów i wystawić na sprzedaż, przez co plac stał się zbiorową rezydencją arystokracji. W centrum placu znajduje się konny posąg Ludwika XIII wzniesiony przez Biarda w roku 1639, z polecenia kardynała Richelieu. Zburzony w czasie Rewolucji zastąpiony został przez dzieło w marmurze w roku 1825.
Przy placu tym mieszkało wiele słynnych osobistości. W latach 1832-1848, na drugim piętrze hotel de Rohan Guemenee (nr 6) żył i tworzył Wiktor Hugo. Znajduje się tam obecnie interesujące muzeum pisarza.