Rue Des Archives

Przy zbiegu rue des Francs-Bourgeois znajduje się hotel de Soubise, zwany również palais Soubise; wznoszony w latach 1705-1709 przez Pierre'a Alexis'a Delamaira. Jeden z piękniejszych pałaców „Marais". Charakterystycznym elementem jest dziedziniec honorowy w kształcie podkowy. Otoczony portykiem o 56 bliźniaczych kolumnach oraz z piękną regularną fasadą. Dekoracja (1732-1740), najefektowniejsza z powstałych w tym stuleciu, prowadzona pod kierunkiem Boffranda przy współpracy rzeźbiarzy: J. L. Lemoyne'a i L. S. Adama oraz malarzy: Ch. J. Natoire'a, F. Bouchera i C. Van Loo. W pałacu znajduje się Archives Nationales — jedno z najważniejszych w świecie (znajdują się tam liczne dokumenty dotyczące Polski, zwłaszcza z okresu rozbiorów, legionów i księstwa warszawskiego). W gmachu znajduje się również małe, lebz niezwykle interesujące Musee de l'Histoire de France, zajmujące wystawne apartamenty księżny de Soubis, częściowo we wspaniałej dekoracji XVIII wiecznej.
Pod nr 60 znajduje się hotel Guenegaud. Budynek wzniesiony przez F. Mansarta ok. 1648-1650. Dzisiaj znajduje się w nim Ailaison de Chasse et de la Nature (muzeum myślistwa i łowiectwa). Kolekcja broni myśliwskiej oraz malarstwo Chardin'a, Oudry, Desportes'a i innych twórców XVIII wiecznych. Ponadto: Claxide Monet, Rembrandt, Lucas Cranach, Rubens.