College de France

Słynna paryska uczelnia założona w 1530 roku przez Franciszka I za namową królewskiego bibliotekarza Guillaume'a Bude, początkowo jako College des Lecteurs Royaux (kolegium wykładowców królewskich). W myśl założycieli miała stanowić przeciwwagę dla scholastycznej Sorbony i rozwijać wolną naukę wg dewizy Docet omnia. Obecną nazwę nadał uczelni w roku 1795 Konwent. College de France posiada ok. 50 katedr na dwóch wydziałach: humanistycznym i nauk ścisłych. Wykłady prowadzone na bardzo wysokim poziomie są ogólnie dostępne i bezpłatne, jednak absolwenci nie otrzymują żadnych stopni i tytułów naukowych. Profesura College de France, nadawana również nieprofesjonalnym uczonym, uważana jest we Francji za najwyższy szczebel kariery naukowej. Profesorami byli tu m.in. H. Bergson, E. Renan, P. Valery i Adam Mickiewicz, który w latach 1840-1844 prowadził utworzoną specjalnie dla niego katedrę literatur i języków słowiańskich. W sali, w której odbywały się jego wykłady znajduje się umieszczony w 1884 roku pamiątkowy medalion z popiersiem poety.
Gmach College de France zlokalizowany jest na miejscu dawnych term rzymskich. Powstał na przełomie XVI i XVII w. W 1778 został przebudowany przez J. F. Chalgrina. Kolejne modernizacje przeprowadzono w wieku XIX i w roku 1930.