Boulevard de la Madelaine, Boulevard des Capucines

Krótki bd Madelaine i bd des Capucines, zawdzięczający swą nazwę zakonowi kapucynów. Łączy plac Madelaine z placem Opery. Bulwary te otoczone są licznymi sklepami, hotelami, biurami podróży. Stanowią one zakończenie zachodniej części Grandes Boulevards.
Na bd de Capucines odnajdujemy „Olimpię" — znany music-hall; słynna Gafo de la Paix przy zbiegu place de l'Opera i bd des Capucines. Pod nr 25 — Musee Cognaq-Jay, poświęcone sztuce XVIII wieku. Nazwa muzeum wywodzi się od nazwisk fundatorów: Eugene Cognaq i jego żony Louise Jay. To „świątynia małej formy" (tabakierki, zegarki, ceramika, karnety balowe). Znajdują się tu także interesujące płótna i rysunki wykonane przez Rembrandta, Bouchera, Chardina, Quentin'a de la Tour, Watteau, Fragonarda, Reynoldsa oraz rzeźby Lemoyne'a i Clodiona.